Еволюція та перспективи вдосконалення професійної освіти в галузі фізичної культури та спорту в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
В Україні продовжується процес інтегрування в освітній процес закладів вищої освіти здобутків європейських країн у галузі фізичної культури і спорту. Особлива увага акцентується на підготовці фахівців для цієї галузі. Побудова сучасної системи професійної фізкультурної освіти ґрунтується не лише на провідних досягненнях інших країн, але й на кращих вітчизняних здобутках у галузі фізичної культури і спорту. Для забезпечення високого рівня готовності випускників фізкультурних закладів освіти важливим є врахування поточних потреб ринку праці. Саме цим диктується перелік компетентностей, яким повинен володіти випускник для того, щоб бути конкурентоспроможним. Наповненість і варіативність освітніх програм професійної підготовки майбутніх фахівців галузі фізичної культури і спорту повинна враховувати відповідні вимогу сучасного ринку праці, а також узгоджуватися з вимогами національної рамки кваліфікацій. Для побудови ефективної системи вищої освіти у галузі фізичної культури і спорту важливим є знання і розуміння процесу становлення вітчизняної системи професійної освіти та врахування допущених у попередні роки прорахувань. Такий аналіз дозволяє будувати нову потужну освітню платформу підготовки майбутніх фахівців галузі фізичної культури і спорту і уникати можливих помилок, зберігаючи і помножуючи вітчизняні традиції і цінності у цій сфері. У статті представлено результати ретроспективного аналізу становлення вітчизняної професійної освіти у галузі фізичної культури та спорту, практичного досвіду та точки зору авторів відносно шляхів збереження професіоналізації в освіті. Основу підготовки складає вибраний вид спорту, змінюється характер навчальної діяльності студентів. Збереження єдності освітнього середовища професійної освіти у галузі фізичної культури та спорту в Україні можливо на основі визначення переліку єдиних загально професійних компетенцій на бакалаврському (готовність до практично-орієнтованої діяльності) та на магістерському (готовність до аналітичної діяльності на основі інтеграції фізичних галузей знань) рівнях освіти.
Опис
Ключові слова
підготовка фахівців, компетентнісно-орієнтований підхід, вітчизняні традиції у професійній освіті, профілізація, специфічність напрямів підготовки
Бібліографічний опис
Еволюція та перспективи вдосконалення професійної освіти в галузі фізичної культури та спорту в Україні / Ігор Іваній, Наталія Башавець, Юлія Мусхаріна, Анастасія Мельнік // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2023. – Вип. 1. – С.247–255.
Зібрання