Wholistic Approach to Teaching Present Simple and Past Simple Tense Forms

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Berdyansk State Pedagogical University
Анотація
It is the purpose of this work to clarify the process of formation of Present and Past Simple tenses. The generalizing tables contribute to students’ better comprehension of the peculiarities of the formation of the above tenses, and therefore to the promotion of their grammatical competence.
Опис
Метою цієї роботи є роз'яснення процесу утворення теперішнього та минулого простого часів. Узагальнювальні таблиці сприяють кращому усвідомленню студентами особливостей творення наведених часів, а отже, сприяють формуванню їхньої граматичної компетентності.
Ключові слова
Present Simple, Past Simple, formation, теперішній простий час, минулий простий час, формоутворення
Бібліографічний опис
Bohdan V. Wholistic Approach to Teaching Present Simple and Past Simple Tense Forms / Valerii Bohdan // Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Запоріжжя, 18 травня 2023 р.) : зб. наук. допов. – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – С. 52–55.