Силабус з дисципліни "Цифрова обробка сигналів" підготовки магістрів, спеціальність 105 - "Прикладна фізика і наноматеріали"

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Дисципліна спрямована на формування навичок практичного застосування методів цифрової обробки сигналів, вироблення уявлення про роль та місце кожного методу цифрової обробки сигналів з метою використання найбільш раціонального для вирішення конкретного аналітичного завдання, розробки плана дослідження та виконання експерименту.
Опис
Ключові слова
сигнал, спектр, Фур"є - аналіз, Фур"є - перетворення, гребінка Дірака, згортка
Бібліографічний опис