Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Бердянського державного педагогічного університету за 2021 рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
З 2021 році в Бердянському державному педагогічному університеті виконується держбюджетне фундаментальне наукове дослідження 0117U003860 “Теоретико-методичні засади системної фундаменталізації підготовки майбутніх фахівців у галузі наноматеріалознавства до продуктивної професійної діяльності” (керівник – доктор педагогічних наук, професор, ректор БДПУ Ігор Богданов). Вагомі наукові результати держбюджетного дослідження полягають у тому, що 1. Вперше на основі аналізу розроблених нами методологічних та природничоматематичних і психолого-педагогічних концептуальних засад було сформульовано провідні організаційно-педагогічні умови, дотримання яких при розробленні цілей, змісту, методів, засобів та форм навчання методичної системи фундаментальної професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі наноматеріалознавства забезпечить ефективність формування їхньої професійної компетентності виконувати продуктивну діяльність. 2. Встановлено та науково обгрунтовано принципи та засоби системної фундаменталізація змісту навчання професійно спрямованих дисциплін на основі філософсько-природничо-математичних законів і категорій, які визначають властивості, склад, структуру та галузеве призначення наноматеріалу і технологію його синтезу. Це дозволить систематизувати і узагальнити знання майбутніх фахівців із величезної кількості існуючих типів наноматеріалів і технологій їх синтезу. Більш глибоке розуміння природи творення наноструктур дозволить студентам прогнозувати властивості й підбирати відповідні технології синтезу інноваційних наноматеріалів. 3. Вперше розроблено засади переорієнтації навчально-пізнавальної діяльності студентів із теоретичної репродуктивної на продуктивну науково-дослідну в лабораторії на замовлення підприємств, у результаті якої вони набувають досвід реальної професійної діяльності із синтезу наноматеріалів, у тому числі інноваційних, визначення їх властивостей і галузей застосування, а також створення необхідного обладнання. 4. Вперше запропоновано та апробовано використання методу аналізу ієрархій для оптимального вибору методу синтезу наноструктур майбутніми наноінженерами, що дозволить значно скоротити час на проведення технологічних операцій, здешевити виготовлення наноматеріалів та сприятиме конкурентоспроможності вітчизняного спеціаліста та країни у світовому масштабі. 5. Вперше електрохімічними методами обробки було одержано нові типи складних наноматеріалів на основі таких напівпровідників InP, GaAs, Si, GaP, ZnSe, ZnS, ZnO, CdS, CdTe тощо. Досліджено утворення оксидних металевих кристалітів та їхні функціональні і структурні показники.
Опис
Ключові слова
сучасний заклад вищої освіти, наукова та науково-технічна діяльность, зарубіжні видання, звіт з наукової роботи
Бібліографічний опис