Психологічні аспекти дистанційного навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У тексті проаналізовано вплив переходу на дистанційне навчання під час пандемії на всіх учасників освітнього процесу. Визначено необхідність швидкої адаптації та актуальність розвитку дистанційної освіти. Виявлено, що дистанційне навчання може бути ефективним інструментом не лише під час карантину. Зроблено висновок про важливість розвитку навичок самостійної навчальної діяльності та критичного мислення при дистанційному навчанні. Акцентовано увагу на формуванні нової культури та активному саморозвитку особистості. Проаналізовано історію впровадження дистанційного навчання в Україні та визначено, що загальна концепція ще тільки-но набуває власних рис. Психологічні аспекти дистанційної освіти висвітлені через дослідження відомих вчених, але відзначено відсутність всебічних досліджень психологічних умов організації дистанційного навчання в сучасний період. Зроблено висновок, що сучасне дистанційне навчання має інтегрувати різні технології та взаємодіяти з різними аспектами для ефективного створення дистанційного навчального середовища. Акцентовано увагу на психологічних механізмах навчання в умовах дистанційного формату, визначено їхню специфіку та важливість у концептуальному аналізі навчання. Проаналізовано основні психологічні механізми навчання, зокрема механізми зворотного зв'язку, довизначення поставленої навчальної задачі та динамічного розподілу функцій управління між учителем, комп'ютером та учнями. Визначено особливості психологічного механізму зворотного зв'язку в умовах спільної діяльності вчителя та учнів, підкреслено, що помилка учня не автоматично призводить до надання допомоги, а відбувається в рамках визначеного "поля самостійності". Виявлено важливість ролі механізму зворотного зв'язку в дистанційному навчанні, зокрема його взаємодії від учня до комп'ютера та навпаки. Акцентовано увагу на ризиках неадекватної допомоги, яка може впливати на розв'язування задач та ставлення учнів до навчання. Зроблено висновок, що для розуміння сутності дистанційного навчання важливий психологічний механізм довизначення поставленої вчителем задачі, який визначає привласнення учнем завдання та його трансформацію в учіннєву задачу, пов'язану з учіннєвими цілями. Проаналізовано роль психологічних механізмів навчання в контексті дистанційного освітнього процесу. Визначено, що механізм зворотного зв'язку, специфічний для інтелектуальних навчальних систем, дозволяє учням самостійно ставити і розв'язувати учіннєві задачі, відзначено його важливість у проектуванні експертних систем для дистанційного навчання. Другим психологічним механізмом визначено динамічний розподіл функцій управління між учителем (комп'ютером) і учнем, що базується на принципі управління учіннєвою діяльністю. Зазначено, що цей механізм визначає рівень сформованості учня як суб’єкта учіннєвої діяльності. Акцентовано увагу на тому, що в умовах нових інформаційних технологій можливості застосування цього механізму значно розширюються, особливо в системах дистанційного навчання, які реалізують принципи гіпертексту. Зроблено висновок, що розробка психологічних засад ефективності дистанційного навчання є важливим завданням, яке сприятиме вирішенню соціального завдання – забезпеченню можливостей неперервної освіти та саморозвитку кожної особистості.
Опис
Ключові слова
дистанційна форма здобуття освіти, дистанційне навчання, психологічні механізмами навчання, психологічний механізм зворотного зв’язку, психологічний механізм довизначення поставленої вчителем задачі
Бібліографічний опис
Черезова І. Психологічні аспекти дистанційного навчання / І. Черезова // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, 16 вересня 2020 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2020. – С. 100–103.