Психологічний зміст поняття «якість життя»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Маріуполь : МДУ
Анотація
У тексті проаналізовано проблему якості життя в українській дійсності, розглянуто її концептуальну основу у контексті соціальних програм загальнодержавного розвитку. Зроблено висновок, що умови сучасної цивілізації актуалізують якість життя як психологічний аспект, а не лише соціологічно-економічний. Наголошено на різних аспектах, що визначають якість життя, включаючи умови, задоволення навчанням, сімейні відносини, соціальне оточення тощо. Проаналізовано суб'єктивні аспекти якості життя, зазначено їхнє відображення у факторах, таких як рівень стресостійкості, здатність вирішувати проблеми, самореалізація та рівновага з оточуючим середовищем. Текст обговорює складну структуру якості життя і визначає її синергетичний ефект впливу. Вказано на різні підходи до розуміння якості життя, представлені об'єктивістичними та суб'єктивістичними перспективами, що враховують як зовнішні, так і внутрішні аспекти. На основі психологічного аналізу виокремлено теорію А. Маслоу та підкреслено її важливість для розуміння якості життя. Зазначено, що задоволення базових потреб дозволяє говорити про високу якість життя. У тексті використано емпіричні дослідження для підтвердження залежностей між екологічною ситуацією та якістю життя, підкреслюючи важливість усвідомлення соціальними групами наслідків людської діяльності. Проаналізовано проблему соціально-екологічної напруги як показника якості життя. Зроблено висновок, що цей аспект є важливим для визначення рівня комфорту та задоволення людських потреб. Розглянуто різні рівні соціально-екологічної напруги, від відсутності напруги до конфліктного стану, і вказано на їх вплив на якість життя. Зазначено, що зрілість особистості пов'язана з усвідомленим вибором стилю або способу життя. Розглянуто два основних види способу життя: перший характеризується високим ступенем узгодженості різних рівнів диспозицій особистості, в той час як другий є результатом зовнішніх обставин і свідчить про псевдовідповідність природі. Зроблено висновок, що якість життя є складною соціально-психологічною категорією, що охоплює всі аспекти особистості та враховує її життя на різних рівнях існування.
Опис
Ключові слова
соціально-екологічна напруга, якість життя, психологічні потенціали, парадигми об'єктивізму та суб'єктивізму, види способу життя
Бібліографічний опис
Черезова І. Психологічний зміст поняття «якість життя» / І. Черезова // Сучасні проблеми екологічної психології: життєдіяльність особистості в умовах сучасного міста : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Маріуполь, 12-13 травня 2017 р.). – Київ ; Маріуполь : МДУ, 2017. – С. 101–104.