Самостійна робота з психології : методичні рекомендації для здобувачів першого рівня вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянськ : БДПУ
Анотація
Методичні рекомендації призначені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, які вивчають освітній компонент «Психологія» як обов’язковий відповідно до освітньо-професійних програм. Рекомендації містять загальні положення щодо організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти, характеристику основних форм самостійної роботи з психології та засобів її виконання, зміст самостійної роботи з психології, питання та завдання для самоконтролю, перелік рекомендованих джерел інформації, додатки. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Черезова І. О. Самостійна робота з психології : методичні рекомендації для здобувачів першого рівня вищої освіти / І. О. Черезова. – Бердянськ : БДПУ, 2021.– 57 с.