Розвиток творчого мислення здобувачів вищої освіти у контексті психологічної готовності до професійної діяльності в умовах євроінтеграції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Львівського університету
Анотація
Стаття присвячена актуальній проблемі розвитку творчого мислення здобувачів вищої освіти у контексті психологічної готовності до професійної діяльності в умовах євроінтеграції. Автори зазначають, що реалізація євроінтеграційного курсу вимагає від педагога подолання стереотипності у виконанні професійних обов’язків, генерування нових ідей, нестандартних рішень, здатності швидко адаптуватися, а отже, вона передбачає достатній розвиток креативності. У статті обґрунтована роль творчого мислення у здатності особистості до творчості, охарактеризовані такі його особливості: оригінальність, гнучкість та швидкість. Показана роль вербального та образного творчого мислення у структурі креативності педагогів. Основний зміст статті присвячено аналізу результатів емпіричного дослідження особливостей розвитку вербального та образного творчого мислення здобувачів педагогічного закладу освіти. Виявлено, що значна кількість респондентів має рівень розвитку оригінальності, гнучкості, швидкості мислення, який не може забезпечити здатність до ефективної творчої професійної діяльності в умовах євроінтеграції. Доведено, що актуальним завданням є обґрунтування, розробка та впровадження програми розвитку креативності майбутніх педагогів. Визначено, що одним із ефективних засобів розвитку креативності майбутніх педагогів є використання елементів арттерапії у рамках навчальних занять. Застосування арттерапії з метою розвитку креативності майбутніх педагогів пояснюється її здатністю створювати психолого-педагогічні умови для формування досліджуваного утворення. Визначено, що всебічний вплив на креативність як багатокомпонентний феномен можливий завдяки поліфункціональності арттерапії, оскільки вона дозволяє одночасно впливати на емоційно-почуттєву сферу здобувачів вищої освіти, активізувати їх творчі пізнавальні процеси, сприяти професійному креативному самопізнанню та саморозвитку майбутніх фахівців
Опис
креативність, творче мислення, євроінтеграція, здобувачі вищої освіти, арттерапія
Ключові слова
Бібліографічний опис
Донченко О. Розвиток творчого мислення здобувачів вищої освіти у контенсті психологічної готовності до професійної діяльності в умовах євроінтеграції / О. Донченко, Г. Сизко // Вісник Львівського університету. Серія: Психологічні науки. – 2022. – Спецвипуск. – С. 32–37.
Зібрання