Методика навчання предмета (англійська мова і зарубіжна література). Модуль 4. Навчання аудіювання, читання, письма, говоріння англійською мовою : силабус на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Силабус дисципліни дає інформацію про тематику, цілі, вимоги та оцінювання курсу, метою якого є забезпечення основ методичної підготовки здобувачів вищої освіти до реалізації професійних функцій учителя англійської мови (АМ), а саме: навчання іноземної мови: формування в учнів іншомовної компетентності в аудіюванні, читанні, письмі, говорінні англійською мовою; науково-методичної та організаційно-методичної роботи з упровадження в освітній процес нових інформаційних технологій навчання іноземних мов; навчально-методичної роботи, зокрема з вивчення, узагальнення та розповсюдження нових методів навчання АМ. Удосконалення методичної підготовки майбутнього вчителя відбувається в процесі написання курсових робіт, на педагогічній практиці, на заняттях курсів за вибором.
Опис
Ключові слова
методична компетентність, навчання англійської мови (АМ), навичка і уміння, діалогічне \ монологічне мовлення, мовленнєва діяльність (МД), вправа і завдання, прийом і метод, фрагмент уроку АМ в школі, контроль та оцінювання, індивідуалізація і диференціація навчання АМ, соціо-емоційне навчання
Бібліографічний опис