Квантова фізика : силабус навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальності “014 Середня освіта (фізика)” на 2023-2024 н. р.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Силабус навчальної дисципліни "Квантова механіка" містить необхідні компоненти нормативних освітніх документів подібного типу: мету, предмет, зміст, структуру та обсяг дисципліни, методи навчання, перелік компетентностей і програмних результатів навчання здобувачів, систему оцінювання їх навчальних досягнень, рекомендовану літературу.
Опис
Ключові слова
теоретична фізика, квантова механіка, гіпотеза квантів, постулати Бора, корпускулярно-хвильовий дуалізм, співвідношення невизначеностей, хвильова функція, рівняння Шредінгера
Бібліографічний опис
Школа О. В. Квантова фізика : силабус навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальності “014 Середня освіта (фізика)” на 2023-2024 н. р. - Запоріжжя : БДПУ, 2023. - 5 с.