Стрес-менеджмент (тренінг) : силабус навчальної дисципліни для ОПП Психологія на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою вивчення курсу дозволити студентам освоїти основні підходи до вивчення стресу, методи діагностики негативних станів та способи подолання стресових розладів, можливостей запобігання стресових ситуацій, оволодіння навичками керування стресом. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 1) ознайомити з актуальними підходами до вивчення стресових реакцій та зорієнтувати у міждисциплінарних підходах психології та нейробіології стресу; 2) ознайомити з основними концепціями і методологією сучасних досліджень стресу, причинами виникнення і формами проявів стресових станів, впливу стресу на поведінку, діяльність і психічне здоров'я особистості; 3) ознайомити з основними принципами та підходами до надання психологічної допомоги людям у стресових ситуаціях різних типів.
Опис
Ключові слова
менеджмент, саморегуляція, стрес, стресостійкість, стресові чинники, керування емоційним станом, профілактика стресу
Бібліографічний опис