Складні синтаксичні одиниці текстового рівня : силабус навчальної дисципліни за освітньо-професійною програмою "Середня освіта (англійська мова та література)"на 2023-2024 н. р. (3 курс)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою курсу є теоретична підготовка майбутніх мовознавців, яка передбачає знання основ теорії складних синтаксичних одиниць, її сучасного стану, структури та складових тексту, правил і закономірностей їхнього функціонування. Предметом навчальної дисципліни є формальна будова та семантико-прагматичні функції складних синтаксичних одиниць.
Опис
Ключові слова
текст, текстова одиниця, надфразна єдність, складне речення, приєднування, приєднувальна конструкція, парцеляція, парцельоване речення, модифікатор, комунікативне членування
Бібліографічний опис