Історія англійської мови : силабус навчальної дисципліни за освітньо-професійною програмою "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)" на 2023-2024 н. р. (1 курс)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою курсу є ознайомлення здобувачів вищої освіти з генезою виникнення та розвитку англійської мови, враховуючи екстралінгвальні фактори: соціальні, політичні та культурні зміни в країні. Предметом навчальної дисципліни є англійська мова в її історичному розвитку.
Опис
Ключові слова
індоєвропейська прамова, протогерманська мова, давньо-, середньо- та новоанглійський періоди
Бібліографічний опис