Тренінг спілкування та командоутворення : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для ОПП Психологія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мета курсу: розвиток і підвищення компетентності особистості у спілкуванні та командної взаємодії. Предмет курсу: процес налагодження ефективного спілкування та міжособистісної взаємодії, а саме адекватного сприйняття, обміну інформацією та взаємодії, через засвоєння системи знань та відпрацювання вмінь і навичок вербальної та невербальної комунікації, попередження та подолання конфліктів, роботи у команді.
Опис
Ключові слова
спілкування, комунікація, інтерактивна та перцептивна сторони спілкування, вербальні та невербальні засоби спілкування, бар’єри спілкування, активне слухання, асертивна поведінка, лідерство, команда, командна взаємодія, командоутворення
Бібліографічний опис
Федорик В. В. Тренінг спілкування та командоутворення : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для ОПП Психологія. - БДПУ, 2023. - 5 с.