Специфіка вивчення дітей раннього віку з церебральним паралічем.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інновації та перспективи розвитку науки та техніки у ХХІ столітті: виклики майбутнього. Польша
Анотація
У роботі обґрунтовано специфіку вивчення дітей раннього віку з церебральним паралічем. Що полягає у застосуванні мультидисциплінарного підходу у вивченні дітей раннього віку з церебральним паралічем. З’ясовано, що лише досліджуваний підхід у контексті вивчення розвитку дітей з церебральним паралічем дає шанс глибше розуміти етіопатогенез таких дітей, і відповідно мати змогу в медико-психолого-логопедичній та соціальній площині організувати корекційно-абілітаційну роботу та отримувати максимальні результати. Доведено необхідність застосування мультидисциплінарного підходу при вивченні дітей раннього віку з церебральним паралічем. Наголошено, що такий підхід найбільш доцільним, при вивченні дітей раннього віку з церебральним паралічем.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Синиця А. Специфіка вивчення дітей раннього віку з церебральним паралічем / Аліна Синиця // Інновації та перспективи розвитку науки та техніки у ХХІ столітті: виклики майбутнього: матеріали міжнародної наукової конференції (25 грудня2022): збірник тез . - Польша, 2022. - С.52-58.