LEGO-педагогіка як один із засобів формування готовності майбутніх вихователів до професійної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття присвячена проблемі формування готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до професійної діяльності. Автори статті підкреслюють актуальність проблеми, яка окреслена в таких державних документах, як Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовий компонент дошкільної освіти тощо. Як один із засобів формування готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до професійної діяльності, авторами статті розглядається LEGO-педагогіка, а конкретно – спецкурс «Педагогіка гри у закладах дошкільної освіти», що вперше був імплементований в освітній процес на факультеті Дошкільної освіти в Глухівському національному педагогічному університеті імені О. Довженка. Для кращого розуміння досліджуваної проблеми у статті здійснюється дефінітивний аналіз з проблеми формування готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до професійної діяльності, а також уточнюється зміст таких понять як «готовність», «готовність до діяльності», «готовність до професійної діяльності», «професійна готовність студента» та «професійна готовність до педагогічної діяльності». У статті розповідається про те, як була започаткована співпраця педагогічного університету з Тhe LEGO Foundation; окреслені суперечності, що зумовили актуальність впровадження спецкурсу на факультеті; авторами наведені приклади тем зустрічей та домашніх завдань, що пропонувалися студентам. Акцентом спецкурсу, на думку авторів статті, є нова роль педагога в освітньому просторі дошкілля, а сам спецкурс «Педагогіка гри у закладах дошкільної освіти» покликаний сприяти становленню педагога, який акцентує увагу на процесі, а не на кінцевому результаті і готовий до навчання впродовж життя з метою професійного вдосконалення та творчої самореалізації. Автори статті демонструють думки студентів та студенток про сам спецкурс та їх побажання на майбутнє. Перспективи подальших розвідок передбачають подальшу співпрацю з Тhe LEGO Foundation у напрямі підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти та участь у спільному проєкті.
Опис
Ключові слова
Майбутні фахівців дошкільної освіти, готовність, LEGO-педагогіка, спецкурс
Бібліографічний опис
Куліш І. LEGO-педагогіка як один із засобів формування готовності майбутніх вихователів до професійної діяльності / Інна Куліш, Віталіна Любива // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 2. – С. 234–243.
Зібрання