Worldview aspect of the course of theoretical physics in professional training of future teachers of physics

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Przemysl : Sp.z.o.o Poland
Анотація
The article is devoted to the problems of formation of scientific worldview of the future teachers of physics as one of the priority tasks of their professional training. The author identified key components and didactic conditions of effective solving of this problem in the framework of the course of theoretical physics, which completes the basic training of future teachers at the University
Опис
Стаття присвячена проблемам формування наукового світогляду майбутніх учителів фізики як одному з пріоритетних завдань їх професійної підготовки. Автором визначено ключові компоненти та дидактичні умови ефективного розв’язання цієї проблеми в рамках курсу теоретичної фізики, який завершує базову підготовку майбутніх учителів в університеті
Ключові слова
world of personality, the scientific worldview, the worldview of the culture, theoretical physics, the physical worldview, світогляд особистості, науковий світогляд, світогляд культури, теоретична фізика, фізичний світогляд
Бібліографічний опис
Shkola O. Worldview aspect of the course of theoretical physics in professional training of future teachers of physics / O. Shkola // "Nauka i studia”. - Przemysl : Sp.z.o.o Poland, 2015. - № 2(133). Pedagogiczne nauki. - P.65-70. - - (ОЗНАЙОМЧИЙ ФРАГМЕНТ).
Зібрання