Раннє втручання як актуальна соціальна проблема

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У статті розглянута актуальність системи раннього втручання як як моделі міждисциплінарної сімейно-центрованої, комплексної допомоги дітям раннього віку з порушеннями психофізичного розвитку та супроводу їхніх родин. Проаналізовано досвід роботи Благодійного фонду «Інституту раннього втручання» та досвід розвитку служб раннього втручання в Україні. Наведені фактори ризику, які можуть загрожувати розвитку дітей у майбутньому та необхідність їх попередження на ранніх етапах.
Опис
The article deals with the system of early intervention as a comprehensive assistance to children of early and preschool age with disorders of psychophysical development and support of their families. Basic principles of activity of early intervention programs and necessity of their functioning in the territory of Ukraine are revealed.
Ключові слова
раннє втручання, психофізичний розвиток, реабілітація, служба раннього втручання, дитина з особливими потребами, early intervention, psychophysical development, rehabilitation, early intervention service, child with special needs
Бібліографічний опис
Захарова Н. Раннє втручання як актуальна соціальна проблема / Н. Захарова, А. Сердюченко // Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (23-24 жовтня 2019 р., м. Бердянськ) / Бердянський державний педагогічний університет ; укладач Петровська К. В. – Бердянськ, 2019. – С. 27–31.