Ділова англійська мова : силабус навчальної дисципліни за освітньо-професійною програмою "Середня освіта (українська мова і література). Англійська мова" на 2023-2024 н. р. (4 курс)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою курсу є сформувати у здобувачів вищої освіти високий рівень мовної компетенції у сфері ділової комунікації, підготовити кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, які володіють діловою англійською мовою й уміють ефективно нею спілкуватись у професійному середовищі за загальними темами бізнесу, беручи участь у міжнародних конференціях і проектах, розуміють загальні питання структури та задач бізнес-сектору, роботи державних і приватних компаній, стилів управління, ділового етикету; здатні складати відповідні ділові документи. Предметом навчальної дисципліни є особливості формування міжкультурної комунікативної компетенції на основі моделювання реальних ситуацій ділової взаємодії.
Опис
Ключові слова
ділова комунікація, діловий етикет, мультикультурність, презентація, меморандум, діловий лист
Бібліографічний опис