Англійська мова, 1 курс : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Силабус дисципліни, в чкому представлена тематика, вимоги та оцінювання курсу, метою якого є формування в студентів комунікативної компетентності, що передбачає оволодіння англійською мовою як засобом комунікації в усній і письмовій формах в соціально-побутовій, соціально-культурній та професійній сферах на основі здобутих знань про систему англійської мови, особливості функціонування мовних конструкцій, моделей та структур, сформованих мовленнєвих, навчальних, когнітивних умінь і навичок та комунікативних стратегій.
Опис
Ключові слова
англійська мова, граматика англійської мови, аудіювання, читання, письмо, говоріння
Бібліографічний опис
Школа І. В. Англійська мова, 1 курс : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік. – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – 9 с.