Вибрані питання шкільного курсу математики : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Предметна спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика))

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мета та предмет курсу: формування наукового світогляду та загальної математичної культури майбутніх учителів математики, розвиток їх математичного мислення, оволодіння здобувачами першого рівня вищої освіти системою математичних знань, умінь, що необхідні для розв’язування задач елементарної та вищої математики; навчання здобувачів базової та загальної середньої освіти розв’язувати задачі елементарної та вищої математики; дослідження властивостей математичних об’єктів нестандартними методами та засобами.
Опис
Ключові слова
Елементарна функція, метод математичної індукції, задача з параметрами, числова нерівність, похідна функції, диференціал функції, комплексне число
Бібліографічний опис