Популяризація здорового способу життя серед учнівської молоді

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЛАНДОН-ХХІ
Анотація
Навчальний посібник "Популяризація здорового способу життя серед учнівської молоді" є доповненим виданням, яке було надруковано у 2009 р. та розраховано на науковців, викладачів, соціальних педагогів, студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться проблемами популяризації здорового способу життя.
Опис
Tutorial "Promoting a healthy way life among student youth "is an supplemented publication that was published in 2009. and designed for scientists, teachers, social educators, students of higher education institutions and anyone interested in the problems of popularization healthy lifestyle.
Ключові слова
здоровий спосіб життя, модель популяризації здорового способу життя, профілактика шкідливих звичок, попередження ВІЛ/СНІД, усвідомлене ставлення до здоров'я, healthy lifestyle, model of promotion of healthy lifestyle, prevention of bad habits, prevention of HIV/AIDS, conscious attitude to health
Бібліографічний опис
Захарова Н.М. Популяризація здорового способу життя серед учнівської молоді: навч. посіб., 2-е вид., перероб. і доповн. / Наталя Захарова, Ольга Гуренко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 214 с.