Вища математика : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета та предмет курсу: формування наукового світогляду та загальної математичної культури здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, розвиток їхнього математичного мислення, оволодіння системою математичних знань та умінь, які необхідні для розв’язування задач вищої математики та навчання здобувачів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти електроенергетичної галузі розв’язувати задачі диференціального та інтегрального числення, лінійної алгебри, аналітичної геометрії.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Красножон, О. Б. Вища математика : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік. – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – 9 с.