Психолого-педагогічне співробітництво як умова підвищення якості сучасної освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У тексті проведено аналіз сучасних освітніх пріоритетів, акцентовано увагу на гуманістичному спрямуванні виховних впливів. Зазначено, що освіта повинна сприяти реалізації потенціалу особистості, враховуючи її природні задатки та інтереси. Висвітлено нові підходи до навчання, зокрема, створення сприятливої атмосфери співробітництва та перехід до діалогізованого спілкування. Аналізуючи основні ідеї педагогічного співробітництва, підкреслено важливість зміни стосунків вчителя з учнями, встановлення важкої мети, надання опорних сигналів, відмови від примусу та випередження у навчальному процесі. Робиться висновок про необхідність співпраці як ефективного шляху досягнення освітніх цілей, зокрема, формування компетентностей учнів. Проаналізовано ключові ідеї педагогічного співробітництва. Акцентовано увагу на ідеї колективного творчого виховання, співпраці з батьками та особистісному підході до дитини. Зазначено, що педагогіка співробітництва передбачає взаємодію вчителів для впровадження ідей нової педагогіки. Висвітлено багаторічний досвід ідей співробітництва, представлений у теорії та практиці розвивального навчання Ельконіна-Давидова. Зазначено, що сучасна освітня взаємодія базується на суб'єкт-суб'єктній взаємодії, що є психологічною основою педагогіки співробітництва. Визначено основний метод співробітництва - навчальний діалог, який забезпечує реалізацію суб'єкт-суб'єктного підходу. Зроблено висновок про необхідність педагогічного співробітництва для формування творчих та взаємодіючих особистостей учнів.
Опис
Ключові слова
співпраця, педагогічне співробітництво, особистісний підхід, суб'єкт-суб'єктна взаємодія, розвивальне навчання
Бібліографічний опис
Черезова І. Психолого-педагогічне співробітництво як умова підвищення якості сучасної освіти / І. Черезова // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Бердянськ, 14 вересня 2018 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2018. – С. 149–152.