Засоби та методи асинхронного навчання при підготовці наноінженерів до професійної діяльності

Анотація
Стаття присвячена розгляду сучасних досягнень технологій асинхронного навчання та можливостей їх застосування при підготовці майбутніх наноінженерів до продуктивної професійної діяльності в сучасних умовах. У статті розглядається низка інноваційних технологій, включаючи онлайн-навчання, віртуальну та доповнену реальність, штучний інтелект та машинне навчання, технологію блокчейн та Інтернет речей (IoT). Метою статті є оцінка доцільності та ефективності цих технологій у активізації підготовки наноінженерів до професійної діяльності. Ми прагнули проаналізувати потенційні переваги та недоліки кожної технології та те, як їх можна інтегрувати в процес підготовки майбутніх наноінженерів для створення новітніх матеріалів подвійного призначення в умовах асинхронного навчання. Стаття також прагне надати практичні рекомендації та ідеї щодо ефективного використання асинхронного навчання у підготовці майбутніх фахівців у галузі наноматеріалознавства особливо враховуючи нові реалії, у яких опинилася Україна. Ґрунтовний аналіз показав, що асинхронне навчання має потенціал бути ефективним і результативним засобом надання профільної освіти в галузі наноінженерії, пропонуючи гнучкість, масштабованість і здатність пристосовуватися до напружених графіків. У статті розглядається наявна література з даної теми з урахуванням останніх досягнень і сучасного стану галузі. На основі аналізу та порівняння різних джерел автори приходять до висновків про потенціал кожної технології для підтримки асинхронного навчання при підготовці наноінженерів. У статті також надано рекомендації щодо подальших досліджень у цій галузі та щодо розробки більш ефективних освітніх програм для майбутніх наноінженерів, які дозволять їм залишатися конкурентоспроможними та готовими до викликів і можливостей майбутнього.
Опис
Ключові слова
асинхронне навчання, наноінженери, професійна діяльність, онлайн навчання, віртуальна та доповнена реальність, штучний інтелект, машинне навчання, технологія блокчейн, інтернет речей
Бібліографічний опис
Засоби та методи асинхронного навчання при підготовці наноінженерів до професійної діяльності / Сергій Ковачов, Яна Сичікова, Анастасія Попова, Ігор Богданов // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2023. – Вип. 1. – С.264–278.
Зібрання