Педагогічні умови виховання соціальної зрілості старшокласників у позаурочній діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Перспективи та інновації науки
Анотація
Розглянуто поняття «соціальна зрілість» як інтегративна властивість особистості, яка виявляється у сформованості соціальних настановлень, спрямованих на свідому реалізацію суспільних норм і цінностей; проявів соціальних якостей (соціальної активності, соціальної відповідальності, толерантності, солідарності); оволодіння сукупністю основних соціальних ролей (громадянин-патріот, фахівець, сім’янин), що дозволяють особистості компетентнісно діяти в усіх сферах суспільного життя. Критерієм когнітивного компонента є «знання про соціальну дійсність», критерієм емоційно-ціннісного компонента – «ціннісні орієнтації», критеріями поведінково діяльнісного компонента – «соціальне самовизначення», «реальна соціальна поведінка». Метою статті є теоретичне обґрунтування педагогічних умов виховання соціальної зрілості старшокласників у позаурочній діяльності. З метою досягнення поставленої мети були використані наступні методи: синтез, порівняння, класифікація, узагальнення, експертна оцінка. Схарактеризовано педагогічні умови виховання соціальної зрілості старшокласників у позаурочній діяльності: організація соціально-культурної діяльності старшокласників, спрямованої на формування соціального досвіду; розроблення змістового та методичного забезпечення процесу виховання соціальної зрілості старшокласників у позаурочній діяльності; використання потенціалу позаурочної діяльності закладів загальної середньої освіти у контексті проблеми виховання соціальної зрілості старшокласників; організація методичної роботи з педагогами щодо виховання соціальної зрілості старшокласників у позаурочній діяльності. Означено шляхи реалізації вищезазначених педагогічних умов. Одержані результати не вичерпують багатоаспектної проблеми виховання соціальної зрілості старшокласників у позаурочній діяльності. Перспективу подальших досліджень убачаємо в розробленні методичних засад виховання соціальної зрілості у старшокласників; педагогічному осмисленні технологічних аспектів цього питання. Стаття буде корисна науковим працівникам та практичним педагогами, які займаються проблемами виховання учнівської молоді.
Опис
Ключові слова
соціальна зрілість, старшокласники, виховання соціальної зрілості, педагогічні умови, позаурочна діяльність
Бібліографічний опис
Канішевська Л. В. Педагогічні умови виховання соціальної зрілості старшокласників у позаурочній діяльності / Л. В. Канішевська, А. С. Лесик // Перспективи та інновації науки. – 2024. – №4(38). – С. 281–288.
Зібрання