Навчально-виховна діяльність у дошкільному закладі: проблеми, пошуки, знахідки : колективна монографія

Анотація
Колективна монографія присвячена проблемі пошуку шляхів підвищення ефективності освітньо-виховної роботи в дошкільному навчальному закладі, її перебудови відповідно до сучасних вимог. Автори охопили широке коло питаннь організації виховання й навчання дітей дошкільного віку, розроблення нових методик і педагогічних технологій. Підготовлене видання є творчим науковим доробком кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету. Монографія розрахована на науковців, викладачів ВНЗ, а також практичних працівників – педагогів дошкільної освіти
Опис
Ключові слова
освітньо-виховна робота, дошкільний навчальний заклад, виховання, навчання дітей дошкільного віку, педагогічні технології
Бібліографічний опис
Навчально-виховна діяльність у дошкільному закладі: проблеми, пошуки, знахідки : колективна монографія / за ред. І. Г.Улюкаєвої. – Донецьк : ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2009. – 322 с.
Зібрання