Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі : матеріали ІІ Всеукр. наук.- практ. конф.

Анотація
До збірника увійшли доповіді та повідомлення, у яких, відповідно до заявлених секцій розглядаються такі проблеми: «Теорія і практика мистецтв в умовах кризи глобалізаційних процесів і міжкультурних взаємовідносин», «Національна освіта та культура в умовах сьогодення», «Концептуальні засади сучасної мистецької освіти у вимірах євроінтеграційних процесів», «Професійна підготовка майбутніх вчителів мистецьких дисциплін: новітні підходи та технології в умовах зміненої реальності», «Формування художньо-творчої компетентності майбутніх фахівців у системі неперервної педагогічної освіти: сучасні реалії і виклики».
Опис
Ключові слова
музичне мистецтво, хореорафічне мистецтво, майбутні вчителі мистецьких дисциплін, мистецько-педагогічна галузь, цифрові технології в мистецькій освіті, дистанційна мистецька освіта
Бібліографічний опис
Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі (з нагоди 90-річчя Бердянського державного педагогічного університету) : матеріали ІІ Всеукр. наук.- практ. конф. (відкрита для іноземних учасників) (17-18 листопада 2022 р., м. Бердянськ) / [упоряд. М. М. Погребняк]. – Полтава : ПП Астрая, 2022. – 209 с.