Розвиток модульно-рейтингової технології навчання фізики в сучасних умовах євроінтеграції освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Імідж сучасного педагога
Анотація
Проаналізовані сучасні умови навчання фізики студентів авіаційних спеціальностей. Показано, що останні зумовлюють розрблення нових форм контролю результатів самостійної аудиторної та позааудиторної роботи студентів у модульно-рейтинговій технології та взагалі змісту навчання в курсі фізики.
Опис
The article analyzes the current conditions of studies of physics by students of aviation specialties. It is shown that the latter cause the development of new forms control of the results independent and out-audience education of students in the module-rating technology and course content of physics.
Ключові слова
євроінтеграція вищої освіти, модульно-рейтингова технологія, фізика, самостійна робота, eurointegration higher education, module-rating technology, physics, independent education
Бібліографічний опис
Кузнєцова О. Я. Розвиток модульно-рейтингової технології навчання фізики в сучасних умовах євроінтеграції освіти / О. Я. Кузнєцова // Імідж сучасного педагога. – 2015. – №9 (158). – С. 18–22.
Зібрання