Гендерні особливості самооцінки молодших школярів в умовах зміненої реальності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Всебічний розвиток особистості здобувачів освіти, розпочинаючи з рівня початкової освіти, є важливим завданням закладів повної загальної середньої освіти, як відзначено в Законі України «Про освіту». Тому вивчення питання про розвиток особистості молодших школярів в умовах зміненої реальності є пріоритетним для сучасної української психологічної науки і педагогічної практики.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Романова О. В. Гендерні особливості самооцінки молодших школярів в умовах зміненої реальності / О. В. Романова, Л. М. Співак // Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителів: сучасні реалії та виклики : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. інтернет конф. (15 листопада 2023 р., м. Запоріжжя) / за ред. проф. Л. Коваль, доц. Л. Чемоніна. – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – С. 118–120.