Психологічні аспекти професійного іміджу сучасного вчителя початкової школи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Запоріжжя : ЗОІППО
Анотація
У тексті проаналізовано актуальність вивчення ролі іміджу як важливої професійної якості сучасного вчителя на сучасному етапі розвитку української освітньої системи. Зроблено висновок, що основна увага має бути акцентована на вищій освіті для підготовки молодих кадрів з високим рівнем компетентностей та готових до безперервного навчання для конкурентоздатності на ринку праці. Особлива увага приділена створенню та закріпленню позитивного іміджу для молодих спеціалістів учителів, які стикаються з педагогічними проблемами на початковому етапі своєї кар'єри. Висвітлено окремі аспекти формування професійно-педагогічного іміджу майбутнього вчителя з точки зору психології індивідуальності, становлення "Я-концепції" особистості, сприйняття та соціальної перцепції. Проаналізовано визначення іміджу як компенсувального механізму психологічної активності особистості, що включає цілеспрямований образ і впливає на емоційно-психологічний стан людини. Зосереджено увагу на педагогічному іміджі, який формується відповідно до ідеалів викладача та впливає на професійно-педагогічну культуру, включаючи стиль діяльності та технології самопрезентації. У тексті проілюстровано різні тлумачення терміну "імідж", зазначено, що визначення А. Калюжного виглядає найбільш переконливим, розглядаючи імідж як образ, наділений додатковими цінностями для сприйняття. Розглянуто професійний імідж учителя як форму самовиявлення, що визначає місце в структурі суспільних, фахових та особистісних стосунків. Виділено різні функції іміджу, такі як ціннісні, технологічні та інші. Наведено різні підходи до класифікації видів іміджу в психолого-педагогічній науці, визначаючи особистісний, професійний, сприйманий, дзеркальний, корпоративний, потоковий, ідеальний та бажаний іміджи, кожен із яких відображає різні аспекти педагогічного іміджу. Проаналізовано класифікацію іміджу, визначено його позитивні та негативні види. Структура іміджу вчителя обговорена як полікомпонентна, включаючи внутрішнє "Я", засоби спілкування та зовнішній вигляд. Акцентовано увагу на важливості рівня комунікативної компетентності учителя у формуванні індивідуального іміджу. Проаналізовано вплив рівня культури педагогічного спілкування на взаємини та конфліктні ситуації. Визначено, що процес побудови іміджу сучасного вчителя є складним, піддавається впливу різноманітних факторів. Зазначено необхідність свідомого та цілеспрямованого управління процесом формування іміджу, який повинен стати основою професійного розвитку вчителя.
Опис
Ключові слова
імідж, професійний імідж учителя, функції іміджу, види іміджу, структура іміджу, побудова іміджу учителя
Бібліографічний опис
Черезова І. Психологічні аспекти професійного іміджу сучасного вчителя початкової школи / І. Черезова // Нова українська початкова школа: нові виміри професійного розвитку вчителя : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 16-17 вересня 2021 р.). – Запоріжжя : ЗОІППО, 2021. –