Самоменеджмент (тренінг) : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Самоменеджмент (тренінг)» оволодіння практичними навичками з проблем самоствердження, самовдосконалення та самоконтролю для управління власним розвитком та розвитком учнів, а також набуття лідерських якостей для забезпечення ефективного розвитку організації, набуття практичних знань для реалізації власних цілей при розумінні та врахуванні власного характеру. Опанування таких фахових компетентностей, як здатність діяти соціально відповідальна і свідомо використовуючи сучасні знання при формуванні лідерських якостей та поведінкових навичок для ефективного планування діяльності організації та управління часом. Предметом дисципліни є методи, прийоми та технології самореалізації та саморозвитку особистості.
Опис
Ключові слова
менеджмент, саморегуляція, постановка цілей, самосвідомість, самодисципліна, самоактуалізація, тайм-менеджмент, самоорганізація простору
Бібліографічний опис