Соціально-психологічні аспекти труднощів професійної адаптації молодого вчителя

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Graz (Austria) : SH SCW «New route»
Анотація
У тексті визначено необхідність реформування освітньої системи в Україні та відзначено, що це вимагає підготовки нового покоління вчителів. Виявлено, що випускники вищих навчальних закладів, які обирають педагогічну кар'єру, повинні здійснювати реформування освіти. Проаналізовано адаптацію як процес, що відбувається в різних системних вимірах, включаючи фізіологічний та психологічний. Зазначено, що адаптація може виявлятися як пристосування організму до нового середовища, так і розуміння її як рівноваги, гармонії та взаємовідповідності між організмом та середовищем. Зроблено висновок, що цей період вважається складним і характеризується стрімким зростанням напруженості праці та самопочуття. Підкреслено, що адаптація включає фізіологічні та психологічні аспекти, а психологічна адаптація охоплює кілька напрямків, включаючи включення в нову систему діяльності, зміну рольових позицій та звикання до нового середовища. У тексті визначено, що структура процесу адаптації розглядається дослідниками як система, що складається з адаптивної ситуації та адаптивної потреби. Проаналізовано аспекти адаптації, де адаптивна ситуація пов'язана із зміною середовища, а адаптивна потреба визначена як реакція особистості на зміну умов соціального середовища, супроводжуючись приведенням у відповідність стереотипів та звичок. Вказано на труднощі адаптаційного періоду, визначено чинники, які їх поглиблюють, такі як відсутність умінь самоорганізації, недостатня психологічна підготовленість, розрив з сім'єю та інші. Зроблено висновок, що адаптація може бути незадовільною і призводити до деструктурування особистості. Аналіз сутності адаптаційних труднощів виявив дві групи причин, які детермінують ці труднощі: індивідуально-особистісні та соціально-психологічні детермінанти, які охоплюють різні рівні взаємодії, такі як інтимно-сімейні та професіональні. Зазначено, що незадовільна адаптація може призвести до деструктурування особистості. Встановлено, що позитивна адаптація молодого вчителя до педагогічної діяльності залежить від багатовимірного бачення професійної діяльності, зв'язку з нею власних життєвих смислів і створення індивідуальної стратегії взаємодії з учасниками освітнього процесу.
Опис
Ключові слова
адаптація, професійна адаптація, психологічна адаптація, адаптаційний період, адаптаційні труднощі
Бібліографічний опис
Черезова І. Соціально-психологічні аспекти труднощів професійної адаптації молодого вчителя / І. Черезова // Problems and perspectives of modern science and practice : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (30–31 січня 2020 р., Graz (Austria). – Graz (Austria) : SH SCW «New route», 2020. – P. 291–294.