Підготовка вихователів інтернатних закладів НУШ до проблеми формування комунікативної компетентності учнів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Запоріжжя : КПУ
Анотація
Статтю присвячено проблемі підготовки вихователів інтернатних закладів Нової української школи до формування комунікативної компетентності учнів. Визначено чинники, що негативно впливають на процес формування комунікативної компетентності в молодших школярів шкіл-інтернатів, як-от: специфіка контингенту учнів (соціальні сироти, біологічні сироти, діти з малозабезпечених та багатодітних сімей, більшість дітей соціально занедбані; тяжка спадковість; проблеми медичного характеру, зумовлені патологічними відхиленнями в стані здоров’я; низька ерудиція, обмежений обсяг уявлень про навколишній світ); наявність деприваційного синдрому (материнська, соціальна, сенсорна, когнітивна, комунікативна, психічна, емоційна, рухова і психомоторна депривації); ригідність (когнітивна, емоційно-афективна, психосоціальна); знижений рівень емпатії; відсутність засвоєння позитивного соціального досвіду батьків, сім’ї, емоційно-ділових взаємин між людьми. Наголошується на тому, що у формуванні комунікативної компетентності молодших школярів шкіл-інтернатів важлива роль відіграють такі чинники: емоційно-позитивна мотивація вихователя; усвідомлення ним актуальності та необхідності цього аспекту професійної діяльності; бажання ефективно здійснювати її; потреба задовольнити соціальне замовлення суспільства, пов’язане з підготовкою молодшого школяра до комунікації; навчання дітей вільно спілкуватися з педагогами, однолітками, представниками громадськості. Автором обґрунтовано, що педагог школи-інтернату має надавати пріоритет спілкуванню з молодшими школярами, яке дозволяє вибудовувати його з опорою на суб’єкт-суб’єктну взаємодію, прагнути до співробітництва з вихованцями, шукати позитивні якості в дитини, орієнтуватися на їхній розвиток, пробуджувати ініціативу, прагнення до співробітництва.
Опис
Ключові слова
компетентність, комунікативна компетентність, вихователь, молодші школярі, діти-сироти, компетентнісний підхід
Бібліографічний опис
Лесик А. С. Підготовка вихователів інтернатних закладів НУШ до проблеми формування комунікативної компетентності учнів / А. С. Лесик // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / ред. кол. Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2020. – Вип. 70, т. 2. – С. 211–216.
Зібрання