Життєві плани щодо професійної діяльності майбутніх фахівців сфери соціальної роботи в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Запоріжжя : БДПУ
Анотація
Статтю присвячено дослідженню життєвих планів щодо професійної діяльності майбутніх фахівців сфери соціальної роботи в умовах воєнного стану. Висвітлено поняття «життєві плани». Розкрито закономірності розвитку самосвідомості особистості пізнього юнацького віку. Описано особливості професійної діяльності майбутніх фахівців сфери соціальної роботи. Подано емпіричні результати про виявлені життєві плани щодо професійної діяльності майже у восьмої частини майбутніх фахівців сфери соціальної роботи з-поміж усіх досліджуваних.
Опис
The article is devoted to the study of life plans for the professional activity of future professionals in the field of social work in the conditions of martial law. The concept of “life plans” is covered. The patterns of development of the self-consciousness of the late adolescence are revealed. The peculiarities of professional activity of future specialists of the field of social work are described. Empirical results have been presented on the identified life plans for professional activity in almost the eighth part of future professionals in the field of social work among all the respondents.
Ключові слова
життєві плани, професійна діяльність, майбутні фахівці сфери соціальної роботи, умови воєнного стану, life plans, professional activity, future specialists of the field of social work, conditions of martial law
Бібліографічний опис
Співак Л. М. Життєві плани щодо професійної діяльності майбутніх фахівців сфери соціальної роботи в умовах воєнного стану / Л. М. Співак // Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. інтернет конференції (25–26 жовтня 2023 р., м. Запоріжжя) / укладач Петровська К. В. – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – С. 358–361.