Комунікативна компетентність в системі професійної підготовки вчителя початкової школи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Технології розвитку інтелекту
Анотація
На основі теоретичного аналізу в роботі уточнено зміст та структура поняття «комунікативна компетентність», комунікативних якостей вчителя, стилів взаємин вчителя й учнів, критеріїв сформованості комунікативної компетентності вчителя початкових класів. Показано вплив стилю спілкування вчителя на рівень його комунікативної компетентності. Виявлено, що комунікативна компетентність представляє собою інтегровану характеристику рівня професійної підготовленості педагога, яка базується на фундаментальних психолого-педагогічних знаннях і вміннях, що проявляються в єдності з особистісними якостями. Вона передбачає здатність педагога сприймати й адекватно пояснювати поведінку учня; помічати зміни у його емоційній сфері та поведінці, аналізувати та адекватно інтерпретувати їх; використовувати такі механізми міжособистісного пізнання, як емпатія, ідентифікація, децентрація. У роботі відзначено, що демократичний стиль спілкування сприяє розвитку активності та творчості учнів, здійснюється орієнтація на самостійне розв’язання проблем, формується впевненість, самостійність, почуття емоційної близькості, відбувається процес самоствердження, підвищується настрій, з’являється почуття задоволення і впевненості у своїх силах. Цей стиль несе в собі заклик до співробітництва і пізнавальної активності. Виявлено, що формування комунікативної компетентності доцільно здійснювати двома шляхами: 1) озброєння майбутніх педагогів знаннями з психології професійного спілкування та власних особливостей спілкування; 2) формування та корекція вмінь та навичок професійного спілкування.
Опис
Ключові слова
комунікативна компетентність, структура комунікативної компетентності, комунікативна компетентність вчителя, комунікативні якості вчителя, стиль спілкування
Бібліографічний опис
Черезова І. Комунікативна компетентність в системі професійної підготовки вчителя початкової школи / І. Черезова, В. Чумак // Технології розвитку інтелекту : електронне фахове видання Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (м. Київ). – 2021. – Том 5, № 2 (30).
Зібрання