On the Problem of Differentiation between an Adjoining Construction and a Parcelled Sentence

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
EPC of Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University
Анотація
The paper focuses on the comparison of structural, semantic, communicative and pragmatic features of adjoining constructions and parcelled sentences on the material of the texts belonging to different genres in Modern English and Ukrainian. The criteria for dissociation of an adjoining construction from a parcelled sentence are offered.
Опис
Роботу присвячено порівнянню структурних, семантичних і комунікативно-прагматичних особливостей приєднувальних конструкцій і парцельованих речень на матеріалі різножанрових текстів сучасної англійської й української мов. Запропоновано критерії розрізнення приєднувальної конструкції та парцельованого речення.
Ключові слова
adjoining construction, base utterance, adjoined part, parcelled sentence, приєднувальна конструкція, базове висловлення, приєднувана частина, приєднувальний сполучник, парцельоване речення
Бібліографічний опис
Bohdan V. On the Problem of Differentiation between an Adjoining Construction and a Parcelled Sentence / V. Bohdan // Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Кропивницький, 21 лют. 2022 р.). – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2022. – С. 113–115.