Кафедра математики та методики навчання математики

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  Теоретико-правові основи професійної освіти : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік
  (БДПУ, 2023) Кравченко, Наталія Володимирівна
  Мета та предмет курсу: надання майбутнім фахівцям знань з освітнього права в Україні та формування навичок складання нормативно-правових актів, що регулюють відносини в закладах освіти.
 • Документ
  Вища математика : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік
  (БДПУ, 2023) Красножон, Олексій Борисович
  Мета та предмет курсу: формування наукового світогляду та загальної математичної культури здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, розвиток їхнього математичного мислення, оволодіння системою математичних знань та умінь, які необхідні для розв’язування задач вищої математики та навчання здобувачів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти електроенергетичної галузі розв’язувати задачі диференціального та інтегрального числення, лінійної алгебри, аналітичної геометрії.