Професійно-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти

Анотація
Монографія є результатом роботи викладачів кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти Бердянського державного педагогічного університету на комплексною метою «Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти». У монографії висвітлено особливості професійної підготовки соціальних працівників з огляду на засади компетентнісно-зорієнтованої парадигми, розглянуто актуальні питання міжнародних стандартів підготовки фахівців соціальної сфери, особливості формування фахових компетентностей соціальних працівників та фахівців соціальної сфери, а також проблеми створення інклюзивного середовища в закладах освіти. Матеріали монографії можуть стати в нагоді викладачам закладів вищої педагогічної освіти, здобувачам та практичним працівникам соціально-педагогічної сфери.
Опис
Ключові слова
підготовка фахівців соціальної сфери, моделі та стандарти підготовки, полікультурність, фахові компетентності, проектна компетентність, бренд фахівця соціальної сфери, саморозвиток, гендерно зумовлене насилля, домашнє насилля, інклюзивна освіта, дорожня картя інклюзивного середовища
Бібліографічний опис
Професійно-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти : колективна монографія / О. Гуренко, Н. Захарова, Н. Мацейко, К. Петровська, А. Попова, А. Тургенєва ; за заг. ред. к. пед. н., доц. К. Петровської. – Вінниця : ТВОРИ, 2023. – 257 с.
Зібрання